Opening schoolbibliotheek

Vrijdag 12 oktober om 08.45 uur is de opening van de schoolbieb!
De opening van onze schoolbieb zal onder schooltijd plaatsvinden. De bibliotheek zal feestelijk geopend worden door Deborah Middelman. Zij is bekend als fractielid van de V.V.D. Dit gebeurt samen met een aantal leerlingen uit verschillende klassen.
Wij wensen iedereen veel leesplezier toe!