Verkiezing Medezeggenschap Raad

Beste ouders,
In mei en juni houdt de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad zijn jaarlijkse verkiezingen. Alle ouders met kinderen op een school van de RVKO en alle personeelsleden kunnen zich opgeven als kandidaat. Hier (link) vindt u de nodige informatie. Belangrijk is dat het formulier voor uw kandidaatstelling uiterlijk op 24 mei 2013 bij de GMR is binnengekomen. U kunt de informatie vinden in de brief.