IKEI concert groep 5 en 6

Uw kind krijgt wekelijks muziekles vanuit het SKVR project ‘Ieder Kind Een Instrument’. Op donderdag 27 juni geven de kinderen die nu voor het 2e jaar deze muzieklessen volgen (groep 6) een bijzonder concert met “Het groot IKEI orkest” op het grote podium in de Doelen. De kinderen uit groep 6 spelen samen met een aantal musici van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en de SKVR docenten van ‘Ieder Kind Een Instrument’. De dirigent is Keimpe de Jong. De kinderen die dit jaar voor het eerst IKEI les hebben (groep 5a en 5b) zitten in de zaal om mee te genieten van ditconcert, en de liedjes mee te zingen. Zo kunnen ze alvast meemaken wat hen volgend jaar te wachten staat. Het belooft een fantastisch optreden te worden. We hopen dan ook dat u in groten getale naar de Doelen komt! Het concert begint om 14.30 uur en duurt ongeveer 45 minuten. De toegang is gratis!

De kinderen gaan o.b.v. de leerkracht en een hulpmoeder met het openbaar vervoer naar de Doelen. Mocht u het concert willen bijwonen dan dient u op eigen gelegenheid naar de Doelen te gaan. Omdat het concert om 15.15 uur is afgelopen, zullen de kinderen van de groepen 5 en 6 op donderdag 27 juni later op school terug zijn. Wij verwachten tussen 16.00 u – 16.30 uur. Verder worden de kinderen van groep 6 om 12.30 uur al in de Doelen verwacht voor een generale repetitie. De
kinderen uit groep 6 komen op donderdag 27 juni tussen de middag niet naar huis, maar blijven eten op school. We verzoeken u uw kind voor tussen de middag eten en drinken mee te geven. Wilt u uw kind op die dag kleding aangepast aan het weer en makkelijk zittende schoenen laten aantrekken ? Dank voor uw medewerking !