Open atelier


In de week van maandag 1 juli is het weer open atelier voor de groepen 3 t/m 8. U bent welkom om te kijken bij de lessen in de verlengde leertijd van uw kind.
Uw kind krijgt van de leerkracht ook nog een uitnodiging mee, zodat u precies weet welke lessen in de verlengde leertijd uw kind volgt. We hopen op een grote opkomst !