Samenwerking kinderopvang Mundo

De Mr. Van Eijckschool en Kinderopvang Mundo gaan een samenwerkingsverband aan. Beide partijen willen graag een inhoudelijke en organisatorische samenwerking betreffende de buitenschoolse opvang van leerlingen van de school realiseren.
Op dit moment gaan er al kinderen van de Mr. Van Eijckschool naar Mundo, locatie BSO Nieuwenoord. Zodra dit aantal toeneemt en er sprake is van een stabiele groep leerlingen die gebruik maakt van BSO Mundo zullen we een nieuwe locatie starten in ons eigen schoolgebouw.
Wilt u meer informatie over kinderopvang Mundo? klik dan op onderstaande link:
www.kinderopvangmundo.nl