Verkeersbrigadiers

De verkeerssituatie rondom onze school is best gevaarlijk. Om daar verbetering in te brengen willen wij starten met verkeersbrigadiers. Daarom zijn we dringend op zoek naar ouders die zich hiervoor willen inzetten en bereid zijn een (korte) cursus te volgen tot verkeersbrigadier. Indien u interesse heeft kunt u zich opgeven bij juf Nadia. Wanneer wij voldoende aanmeldingen hebben, wordt de cursus aangevraagd en kunnen we er samen voor gaan zorgen dat de kinderen en ouders van onze school weer veilig kunnen oversteken.