Vierde kleutergroep

Na de kerstvakantie starten we met een vierde kleutergroep. Als we alle nieuwe kleuters, die staan ingeschreven, nog voor de zomervakantie in de huidige 3 groepen zouden plaatsen stijgt het leerlingaantal per groep tot ruim boven de 30 kleuters. Dat is geen wenselijke situatie en daarom hebben wij van ons bestuur toestemming gekregen om per 6 januari 2014 een 4e kleutergroep te starten. In deze ‘instroomgroep’ (groep 1d) worden alle nieuwe kleuters geplaatst. We starten maandag 6 januari met 9 kleuters in deze groep. De verwachting is dat er aan het eind van het schooljaar ruim 20 kleuters in deze groep geplaatst zijn. Om de groepsgrootte van de groepen 1/2a, 1/2b en 1/2c iets terug te brengen worden een aantal kinderen uit deze groepen per 6 januari overgeplaatst naar de instroomgroep. Het betreft dan vooral kleuters die nog niet heel lang in deze groepen zitten. De ouders van deze kleuters zijn hier al persoonlijk van op de hoogte gebracht. Wij hebben een nieuwe collega gevonden voor de instroomgroep, namelijk Linda van Uffelen. Het lokaal, waar de nieuwe groep van start gaat, is het lokaal naast groep 1/2c van juf Patricia.