Woordkaarten kleuters

De ouderbijeenkomst van 21 januari 2014 stond in het teken van het begrip woordenschat. Tijdens deze bijeenkomst is er vooral besproken hoe wij de kinderen nieuwe woorden aanbieden en wat u thuis hiermee kunt doen. Bij ieder thema maken wij gebruik van woordkaarten. Op deze kaarten staan afbeeldingen met het woord eronder, die aansluiten bij het thema. Iedere dag worden deze kaarten ingezet bij het spelen van verschillende spellen. De kinderen vinden het leuk en zijn enthousiast. Inmiddels zijn wij gestart met het thema: ‘Groot en klein’. De woordkaarten hebben wij voor u op papier gezet, zodat u er thuis ook mee aan de slag kan gaan. Door zowel thuis en op school de woordkaarten spelenderwijs aan te bieden, zorgen wij samen voor het uitbreiden van de woordenschat bij de kinderen.

Een paar leuke tips:

Knip een aantal woordkaarten uit. Leg drie/vier woordkaarten naast elkaar en laat uw kind goed kijken. Laat het kind benoemen welke woordkaarten op tafel liggen. Vervolgens doet uw kind zijn ogen dicht en haalt u één woordkaart weg. Het kind benoemt welk kaartje er weg is.

U omschrijft een kaart en uw kind raadt welk woordkaartje u omschrijft.

Mocht u de mogelijkheid hebben om de woordkaarten te kopiëren, dan is het leuk om memorie te spelen.