Peuterbijeenkomst ‘Praten met je kind’

Donderdag 13 maart was de ouderbijeenkomst voor de ouders van de peuterspeelzaal. Tijdens deze bijeenkomst heeft Inge van Meulen van logopediepraktijk Lombardijen verteld hoe ouders de taalontwikkeling van kinderen kunnen stimuleren. De vorige keer is er al gesproken over het aanleren van nieuwe woorden. Dit keer ging het over het maken, het langer maken en het verbeteren van zinnen. Tijdens de bijeenkomst werden er filmpjes getoond die gemaakt zijn in de groep. Hierop is te zien hoe de kinderen en de leidsters met taal omgaan.

Komende bijeenkomsten:
Donderdag 22 mei: 08.45 – 09.45 uur voor de ouders van nulgroep 1 en voorschoolgroep.
dinsdag 27 mei: 13.15 – 14.15 uur voor de ouders van nulgroep 2 en instroomgroep.