MRT-screening kleuters

Bij de kleuters werken wij met het Zorgplan motoriek, waardoor wij extra aandacht schenken aan de motorische ontwikkeling van onze kleuters. Alle kleuters worden door de leerkracht gescreend op hun grove en fijne motoriek. Vanaf de week van 7 april zal de MRT-screening plaatsvinden. Mocht uw kind met grove en/of fijne motoriek op bepaalde gebieden extra ondersteuning nodig hebben, dan wordt u, als ouder, uiteraard op de hoogte gebracht door de leerkracht van uw kind.