Sportdagen 2014

Om een sportdag echt goed te kunnen laten slagen is er voldoende hulp nodig in de begeleiding. Wij willen u daarom vragen of u mee kunt helpen tijdens de sportdagen op woensdag 23 en vrijdag 25 april. Let op: sportdag voor groep 5 t/m 8 is in de ochtend en in de middag. U kunt het strookje inleveren in het postvak van juf Eke of u levert het in bij de groepsleerkracht van uw kind. Hartelijk dank!