Laatste schooldag

Het volgende kunt u alvast in uw agenda noteren: vrijdag 18 juli, de laatste dag voor de zomervakantie, zijn de kinderen ’s middags vrij. De zomervakantie begint dus om 12.00 uur. We kunnen de kinderen eerder vrij geven, omdat wij dit schooljaar de gereserveerde vrije uren voor eventuele calamiteiten niet hebben gebruikt.