Gewijzigde schooltijd volgend schooljaar

Omdat wij volgend schooljaar de verlengde leertijd voor de kinderen uit groep 1 t/m 8 met een uur inkorten verandert de schooltijd op de woensdag. Volgend schooljaar gaan de kinderen op woensdag van 08.30 uur tot 12.00 uur naar school. De medezeggenschapsraad heeft dinsdag j.l. ingestemd met deze wijziging van schooltijden.