Rectificatie rekeningnummers

In de nieuwe schoolgids, die u deze week ontvangen heeft, staan nog de oude bankrekeningnummers van de school en niet de aangepaste IBAN rekeningnummers. Voor alle duidelijkheid vermelden we de juiste nummers nogmaals, waarbij we u vriendelijk verzoeken om de betalingen voor de overblijfabonnementen en de ouderbijdrage voor 1 oktober te doen.
Het rekeningnummer van de jaarlijkse ouderbijdrage (€ 45,- per kind) is NL73ABNA 0504063626
Het rekeningnummer van de overblijf (€ 12,50 per jaar voor 1 vaste dag) is NL82ABNA 0439884772