Fitmeting ‘Lekker Fit’

Afgelopen week hebben de fitmetingen vanuit Lekker Fit plaats gevonden. Tijdens deze meting is de lengte en de buikomtrek van uw kind gemeten, ook is uw kind gewogen. N.a.v. deze resultaten kunnen ouders benaderd worden voor een gesprek met onze voedingscoach Janine. Als u niet benaderd wordt dan kunt u de resultaten van uw kind terug zien in het 1e
rapport.