deurenbeleid

Om onder schooltijd, tijdens de lesuren, de rust in het schoolgebouw te bewaken is de regel dat ouders die hun kind komen ophalen buiten, op het schoolplein, wachten. Ook als de buitendeur toevallig open staat verzoeken wij u vriendelijk om toch buiten te wachten. Een uitzondering wordt gemaakt bij (zeer) slechte weersomstandigheden. Dan
mogen ouders in het schoolgebouw wachten, waarbij wel de afspraak is dat er gewacht wordt op de vloerbedekking in de hal en niet in de gangen.