Woordenschatonderwijs

Op 6 oktober hebben alle leerkrachten een studiedag gevolgd, waar o.a. het onderwerp woordenschatonderwijs op de agenda stond. Woordenschat is geen afzonderlijk vakgebied, maar is gekoppeld aan andere vakgebieden, zoals taal, lezen, rekenen en wereldoriëntatie. Voor alle kinderen is het beschikken over voldoende woordenschat voorwaarde om te komen tot goede prestaties op vrijwel alle vakgebieden. Woordenschatonderwijs kan omschreven worden als het (aan)leren van nieuwe woorden door in het klaslokaal een geschikte leeromgeving te creëren, door verschillende
werkvormen te kiezen, door kinderen strategieën aan te leren en door de juiste instructie te geven. In alle groepen krijgt het woordenschatonderwijs volop aandacht, hetgeen ook zichtbaar is in alle klaslokalen. Hieronder enkele voorbeelden:

woordenschat 1

woordenschat 2

woordenschat