Nieuwe kleutergroep

Na de kerstvakantie starten we met een 4e kleutergroep. Als we alle nieuwe kleuters, die staan ingeschreven, nog voor de zomervakantie in de huidige 3 groepen zouden plaatsen stijgt het leerlingaantal per groep tot ruim boven de 30 kleuters. Dat is geen wenselijke situatie en daarom hebben wij van ons bestuur toestemming gekregen om per 5 januari 2015 een 4e kleutergroep te starten. In deze ‘instroomgroep’ (groep 1d) worden alle nieuwe kleuters geplaatst. Het lokaal, waar de nieuwe groep van start gaat, is het lokaal naast groep 1/2c van juf Charlotte en juf Anke. Juf Heidi wordt de nieuwe leerkracht van groep 1d. Juf Jacqueline gaat in deze groep haar Lio-stage lopen.