Vragenlijst ouders (tevredenheidsonderzoek)

Direct na de kerstvakantie, in de week van maandag 5 januari, ontvangen alle ouders een enquêteformulier. Wij vragen u vriendelijk om deze vragenlijst z.s.m. in te vullen en het liefst nog dezelfde week in te leveren bij juffrouw Esther, in het Eijckpunt. De uiterste inleverdatum is maandag 19 januari. Voor ons is het heel belangrijk om te weten hoe ouders over de school denken, dus wij verzoeken u echt dringend om een ingevuld formulier in te leveren (één formulier per gezin). Zodra de resultaten van het onderzoek bekend zijn zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Bij het onderzoek, uitgevoerd door een extern bureau, worden ook de vragenlijsten van het personeel en de kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 meegenomen.