Schoolfotograaf

Woensdagmiddag 21 januari 2015 komt de schoolfotograaf om 12.00 uur op school, speciaal om foto’s te maken van kinderen met hun broertje(s), zusje(s) of overige familieleden. Dit op verzoek van veel ouders, die graag een foto willen hebben van al hun kinderen samen, dus ook met de kinderen die niet bij ons op school zitten. Tijdens het jaarlijks bezoek van de fotograaf is er geen gelegenheid om deze foto’s te maken, vandaar dit extra bezoek op woensdag 21 januari. De foto’s worden gemaakt voor een witte achtergrond en de kinderen worden op blote voeten gefotografeerd. De kosten per fotosetje variëren, mede afhankelijk van de grootte waarvoor gekozen wordt. Meer informatie is te vinden op de website van onze schoolfotograaf:

logo

Indien u gebruik wilt maken van dit aanbod kunt u t/m woensdag 14 januari een ingevuld antwoordstrookje inleveren bij juffrouw Esther in het Eijckpunt. U krijgt dan vrijdag 16 januari een brief waarop de tijd vermeld staat dat de foto gemaakt zal worden.