Bijeenkomsten Opvoeden en Zo

Voor ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd

De bijeenkomst is een laagdrempelige cursus bedoeld voor ouders met alledaagse opvoedingsvragen. Het doel van de bijeenkomst is de opvoedingscompetenties van ouders te vergroten door hen bewust te maken van de mogelijkheden om het gedrag van hun kinderen positief te beïnvloeden. Opvoedingsvaardigheden die besproken zullen worden zijn: Aandacht geven, Prijzen, Verbieden, Negeren, Apart zetten en Straffen. De oudercursus bestaat uit zes groepsbijeenkomsten van twee uur en is gratis, wel wordt er van je verwacht aanwezig te zijn tijdens de bijeenkomsten.

Start maandag 9 maart 2015. Alle cursusdagen zijn: 9, 16, 23, 30 maart, 6 april niet (2 e Paasdag),13 en 20 april Tijd: van 9:00 tot 11:00 uur Locatie: In het Eijckpunt

U kunt zich ook aanmelden bij juf Esther of mailen naar esther@mrvaneijck.nl Heeft u nog vragen dan kunt u die aan juf Esther stellen of contact opnemen met Dieneke Barendrecht, d.barendrecht@c jgrijnmond.nl of bellen naar CJG-IJsselmonde 010 – 44 44 603.