Open atelier blok 4

In de week van maandag 29 juni is het weer open atelier voor de groepen 3 t/m 8. U bent welkom om te kijken bij de lessen in de verlengde leertijd van uw kind. LET OP: niet bij alle lessen VLT is er een open atelier. Uw kind krijgt een uitnodiging waarop precies vermeld staat bij welke lessen de ouders kunnen komen kijken. We hopen dat veel ouders aanwezig zullen zijn!

kwasten