Ontbijt in de nieuwe groep

Vrijdag 3 juli starten we de dag met een ontbijt in de nieuwe groep. De kinderen kunnen dan kennis maken met hun nieuwe juf of meester en krijgen de gelegenheid deze een beetje beter te leren kennen. Alle kinderen krijgen op woensdag 1 juli een persoonlijke uitnodiging waarop staat in welke groep en bij welke juf/meester het kind verwacht wordt voor het ontbijt.
Het ontbijt duurt van 08.30 uur tot 10.00 uur. De huidige groepen 1/2 zijn na het ontbijt de rest van de dag vrij. Zij moeten om 10.00 uur worden opgehaald van school. De huidige groepen 3 t/m 8 hebben deze dag les volgens het normale rooster, tot 15.30 uur.