‘Overstap’ groep 3

Op donderdag 24 september is er om 14.30 uur een informatiebijeenkomst over het thuisprogramma Overstap. Overstap is een leesprogramma voor leerlingen uit groep 3 en hun ouders. Overstap heeft als doelstelling het leesniveau van de leerlingen te verbeteren en leesachterstanden te voorkomen. Door Overstap wordt het leren lezen in groep 3 verstevigd en worden ouders meer bij het leesproces van hun kinderen betrokken. Overstap stimuleert het lezen thuis, samen met de ouders. Ouders en kinderen gaan een aantal keren per week met (leren) lezen aan de slag. Overstap sluit aan bij de leesmethode Veilig Leren Lezen wat in de klas wordt gebruikt. De materialen (leesboekjes, werkboekjes, voorleesboek, cd’s en een handleiding voor ouders) en werkwijzen vormen een herhaling van de leesstof op school. Ouders krijgen in deze ouderbijeenkomsten uitleg over het programma Overstap en over de materialen die gebruikt worden.

Overstap