Schooltandarts

Vanaf vrijdag 2 oktober worden de kinderen die aangemeld zijn bij de schooltandarts weer opgehaald voor de halfjaarlijkse controle bij SANAKIDS, onze schooltandarts. Dit gebeurt onder schooltijd. Na de controle worden de kinderen weer terug gebracht naar school. Als u gebruik wilt maken van deze voorziening levert dat geen (extra) kosten op! De zorg voor het gebit van uw kind tot 18 jaar (met uitzondering van een beugelbehandeling) wordt helemaal vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekeraar. Het kost u dus niets extra en u hoeft ook geen aparte tandartsverzekering voor uw kind af te sluiten. Als uw kind nog geen tandarts heeft, kan Sanakids de halfjaarlijkse controle van het gebit doen. Indien u dit wenst dan moet u zelf uw kind aanmelden d.m.v. een inschrijfformulier. Dit formulier is op school verkrijgbaar bij juf Esther of te downloaden.

sanakids-logo