Voorlichtingsavond groepen 7 en 8

De kinderen uit de groepen 7 en 8 hebben, samen met hun ouders, informatie gekregen over het voortgezet onderwijs. Een deel van de avond was gereserveerd voor de scholenmarkt. Hier konden de kinderen en ouders al hun vragen aan de aanwezige scholen stellen. Van deze mogelijkheid werd gretig gebruik gemaakt en we kijken dan ook met een tevreden gevoel terug op deze avond.

scholenmarkt

scholenmarkt 2