Rapporten

Maarapportndag 23, dinsdag 24 en woensdag 25 november staan de rapportgesprekken voor de groepen 3 t/m 8 gepland.

 

 

De kinderen hebben hiervoor al een brief meegekregen, waarmee u door middel van het antwoordstrookje uw voorkeur kunt aangeven. Donderdag 19 november krijgt u dan een brief met de vastgestelde tijd waarop u verwacht wordt voor het rapportgesprek.