Schoolfotograaf

Woensdagmiddag 6 januari is de schoolfotograaf aanwezig om voor de ouders die dat willen een groepsfoto van het gezin te maken, of een broertje(s)/zusje(s) foto. Wilt u van deze gelegenheid gebruik maken, vergeet dan niet om het antwoordstrookje van de brief, die de kinderen dinsdag 24 november hebben meegekregen, uiterlijk vrijdag 4 december in te leveren bij juf Esther!

schoolfotograaf