Nieuwe banner

Banner Mr van Eijckschool

Er hangt sinds kort een nieuwe banner boven de zij ingang van ons schoolgebouw. Deze nieuwe banner is niet alleen mooi en artistiek, maar draagt ook de visie van onze school uit. In de banner staat het kind centraal. De Mr. van Eijckschool is de voedingsbodem en de springplank voor onze leerlingen en geeft hen de wortels om in een veilige en vertrouwde omgeving uit te groeien tot een mooie, stevige en blije stam, die ook de stormen in het leven kan weerstaan. Creativiteit wordt door ons team gestimuleerd en centraal staan de zeven kernwaarden gerechtigheid, hoop, vertrouwen, zorg, respect, verwondering en verbondenheid, kleurrijk weergegeven in de bladeren van de eik. Wij willen Kevin van Kaagee Solutions hartelijk danken voor het ontwerpen van de banner.

kaagee