Open Atelier

Vanaf maandag 25 januari is het weer open atelier voor de groepen 3 t/m 8. U bent welkom om te kijken bij de lessen in de verlengde leertijd van uw kind. LET OP: niet bij alle lessen VLT is er een open atelier. Op de brief die uitgedeeld is, staat precies vermeld bij welke lessen de ouders kunnen komen kijken. We hopen op een grote opkomst!