Nieuws uit de leerlingenraad

plastic flesjesDit schooljaar is één van de onderwerpen die besproken zijn in de leerlingenraad: “duurzaamheid”. De leerlingen hebben besproken op welke wijze de school (leerlingen, ouders en leerkrachten) een bijdrage kan leveren aan een beter milieu. Vervolgens is de keuze gemaakt om op school nog meer afval te gaan scheiden (het papier wordt nu al verzameld in een aparte container). Dit streven sluit prima aan bij het project “Schoon Rotterdam” dat de gemeente Rotterdam dit jaar als pilot is gestart op scholen en verenigingen. In overleg met de kinderen van de leerlingenraad hebben wij onze school aangemeld voor dit project. Naast een bijdrage aan een schoner milieu levert het project ook (een beetje) geld op. De kinderen uit de leerlingenraad bepalen, in overleg met hun klasgenoten, wat er met het verdiende geld gaat gebeuren.

Hoe gaat het in zijn werk?
Onze school krijgt binnenkort twee rolcontainers met speciale zakken. Daarin verzamelen we lege PET-flesjes en drankenblikjes. PET-flesjes zijn plastic flesjes voor water en frisdrank. Volle zakken leveren we in bij het milieupark aan de Melanchtonweg. Daarna krijgt onze school € 2,50 per ingeleverde zak gestort op de schoolrekening. Omdat is afgesproken dat onze school ook een deel van de wijk schoon houdt, wordt onze vergoeding per zak hoger dan de standaardvergoeding van 2,50 euro, namelijk € 4,50.

Waarom is het belangrijk?
Jaarlijks laten we in Nederland zo’n 15 miljoen kilo flesjes en blikjes buiten slingeren. Dat is een toren van 20.000 km hoog. Een aluminium drankblikje of een plastic flesje vergaat nauwelijks. Plastic wordt nog weinig apart weggegooid in de plasticbak. Van de grote plastic flessen waar statiegeld op zit, leveren we 97 procent weer in bij de supermarkt. Dat plastic kan opnieuw gebruikt worden.

Wilt u meer weten over het project? Kijkt u dan eens op www.rotterdam.nl/schoon Dus zeer binnenkort: blikjes en flesjes inleveren in de speciale bak bij de ingang van de school! Zodra wij de rolcontainers in gebruik gaan nemen krijgt u hiervan bericht.