Nieuws van de bibliotheek

Leest uw kind ook zo graag een stripboek en zou u dat graag anders zien? Want ‘echte leesboeken’ bieden je toch veel meer? Bedenk dan dat in een strip, prentenboek, tijdschrift of in een krant veel laag frequente woorden voorkomen. Dat zijn woorden die niet zo vaak voorkomen in onze dagelijkse gesprekken. Onze basiswoordenschat bestaat uit ongeveer 6000 meest gangbare ( hoog frequente) woorden. Deze woorden gebruiken we in onze alledaagse gesprekken. Door veel en gevarieerd (voor) te lezen kunnen we onze woordenschat uitbreiden. De bewering dat stripboeken geen goede (lees)boeken zouden zijn, is dus niet waar! Een stripboek lezen kan zelfs een goed hulpmiddel zijn. Eind augustus krijgt Rotterdam zijn eigen stripmuseum!