Wijziging laatste schooldag

U kunt nu vast in uw agenda noteren dat de zomervakantie voor onze kinderen één dag eerder begint, namelijk op donderdagmiddag 7 juli. Alle kinderen zijn op vrijdag 8 juli al vrij! In de schoolgids staat deze extra vrije dag niet vermeld. De reden hiervan is het feit dat de school zg. marge-uren moet reserveren om kinderen een extra vrije dag te kunnen geven bij onverwachte calamiteiten. Als de school deze uren gedurende het schooljaar niet gebruikt dan kunnen deze aan het eind van het schooljaar opgenomen worden. In dit geval dus op vrijdag 8 juli.