Themabijeenkomst suiker

Woensdag 11 mei zal de schooldiëtiste bij ons op school zijn. Zij geeft dan een ouderbijeenkomst over suikers. Hoeveel suiker zit er in een product en welke gevolgen heeft dat voor u en uw kind in de toekomst. De bijeenkomst is van 09.00 uur tot 10.00 uur in het Eijckpunt. Wij willen vooraf graag weten hoeveel ouders er komen, omdat de bijeenkomst doorgang vindt na minimaal 8 aanmeldingen. Aanmelden kan bij juf Esther (esther@mrvaneijck.nl)