Project ‘Rotterdam schoon’ 

De eerste volle containerzak, gevuld met lege PET-flesjes en blikjes is een feit! Hiermee is het eerste geldbedrag van € 4,50 verdiend door de leerlingenraad. En hopelijk zullen er nog vele volgen! Gekoppeld aan dit milieuproject van de gemeente Rotterdam is de schoonmaakactie die op woensdagmiddag 1 juni gepland staat. Onder leiding van de leerlingenraad worden een aantal omringende straten van ons schoolgebouw opgeruimd, d.w.z. dat een aantal leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 op woensdagmiddag, na schooltijd, het zwerfvuil in deze straten zullen opruimen. Als uw kind zich heeft opgegeven voor deelname aan deze actie krijgt u daar als ouder nog schriftelijk bericht van. Nog één opmerking over het inzamelen van de lege PET-flesjes op school. Als u een leeg flesje inlevert moet het wel voldoen aan de voorwaarde dat het flesje gerecycled kan worden. Dit houdt in dat er op het etiket van het flesje het logo met de drie pijlen moet staan, zoals hiernaast te zien is.