Aanvragen extra verlof 

In de laatste week voor de zomervakantie eindigt de Ramadan en wordt het Suikerfeest gevierd. Ouders die dit feest samen met hun kind(eren) willen vieren kunnen daar vrij voor vragen. Het verlof moet wel schriftelijk worden aangevraagd. U kunt bij de administratie of de directie een formulier ophalen en inleveren. Als er tijdens het Suikerfeest kinderen afwezig zijn waarvoor geen verlof is aangevraagd melden we dit bij de Leerplicht ambtenaar.