Vacature medezeggenschapsraad

medezeggenschapsraad_plaatje

Aan het eind van dit schooljaar stopt Wendy Put, moeder van Noah en Anissa, met haar werkzaamheden voor de mr. Zij heeft de ouders van onze kinderen 3 jaar lang vertegenwoordigd als mr-lid en zij stelt nu haar lidmaatschap beschikbaar.

Langs deze weg willen we haar bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren. Ouders die zich kandidaat willen stellen om minimaal de komende 3 jaar lid te worden van de oudergeleding van onze mr kunnen zich hiervoor aanmelden bij de directie van de school. Dit kan mondeling, telefonisch of per e-mail.

Van de kandidaten wordt in ieder geval verwacht dat zij 5x per schooljaar aanwezig zijn bij de mr-vergaderingen op maandagavond.

Indien er meerdere kandidaten zijn voor de vacature zullen er direct na de zomervakantie verkiezingen worden uitgeschreven.

De inschrijvingstermijn om u aan te melden als kandidaat loopt tot woensdag 6 juli.