Medezeggenschapsraad 

Vóór de zomervakantie hebben wij medegedeeld dat er een vacature was voor de oudergeleding en dat ouders zich hiervoor beschikbaar konden stellen. Omdat wij slechts één kandidaatstelling binnen hebben gekregen hoeven er geen verkiezingen worden gehouden en is de samenstelling van de MR dit jaar als volgt:

Oudergeleding: Herwin Stroeve (vader van kite uit groep 8), Rahila Mohamed (moeder van Danyal uit groep 1/2A en Zarah uit groep 4B) en Danja de Leeuw (vader van Aimee de Leeuw)
Personeelsgeleding: Heidi de Vrind (leerkracht groep 1/2C), Ylonka Bierenbroodspot (leerkracht groep 8 en 6/7) en Fimmyriet Tuinder (leerkracht groep 3B).