Pietenochtend kleuters

Op woensdag 23 november willen wij voor onze kleuters een pietenochtend organiseren. Hierbij kunnen de kinderen in kleine groepjes door het hele schoolgebouw allerlei Sinterklaasspelletjes doen. Voor de begeleiding van de groepjes en de extra begeleiding bij een aantal activiteiten hebben we veel ouders nodig die een handje willen komen helpen. De pietenochtend start rond 8.45 uur en duurt tot 11.45 uur. Wilt u helpen? U kunt zich dan opgeven bij een van de kleuterjuffen.

dansendepiet