Kerstfeest 2016

Op donderdag 22 december vieren wij samen met de kinderen het kerstfeest op school. Alle kinderen gaan deze dag om 12.00 uur naar huis en worden  ‘s middags om 17.00 uur  weer op school verwacht voor de kerstmaaltijd in de klas. Het is niet de bedoeling dat ouders in de school blijven! Ouders die niet in de gelegenheid zijn om tussendoor naar huis te gaan, kunnen op de binnenplaats met elkaar een warm drankje nuttigen. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken dan verzoeken wij u dit uiterlijk vrijdag 16 december door te geven aan onze medewerker ouderbetrokkenheid. Dit kan persoonlijk of via de mail: Esther@mrvaneijck.nl

Vanaf 18.15 uur zijn alle ouders welkom om in de klassen een hapje mee te eten. Uw kind heeft dinsdag 6 december een informatiebrief meegekregen over de kerstviering met een antwoordstrookje. Dit strookje kunt u nog inleveren tot vrijdag 16 december.  Misschien kunt u voordat u het strookje invult, even kijken op de overzichtslijst die in de klas hangt of navragen bij de leerkracht wat er nog ontbreekt. Het zou fijn zijn als er niet alleen maar zoetigheid/taart meegebracht wordt, maar ook hartige hapjes.
Maandag 19 december krijgen de kinderen een herinneringsbrief mee met nog meer informatie over de kerstviering. Uw kind hoeft dit jaar geen eigen bestek, bord en beker mee naar school te nemen. De school zorgt hiervoor.

kerstballen