Werkzaamheden gymzaal

Van vrijdag 3 februari tot en met woensdag 8 februari kunnen we geen gebruik maken van de gymzaal, omdat er onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden. Dit betekent dat we op zoek zijn naar alternatieven, zoals bijvoorbeeld trampolinespringen bij Jump XL. Het gevolg is wel dat in sommige gevallen het gymrooster wordt gewijzigd en dat uw kind gedurende deze dagen mogelijk op een ander tijdstip gymles krijgt dan gewoonlijk.  Ook bestaat de mogelijkheid dat de kinderen in de buitenlucht gymles krijgen, uiteraard alleen als de weersomstandigheden dit toelaten.