Stage groep 8

Vanaf maandag 13 februari gaan de kinderen van groep 8, in kleine groepjes van 7 kinderen, op bliksemstage. De kinderen komen pas na 12.00 uur terug. Houdt u er rekening mee dat uw kind niet op tijd op school terug is om eventueel een jonger broertje of zusje naar huis te brengen.  Wij zoeken nog ouders die samen met juf Esther mee willen om een groepje te begeleiden tijdens deze stagebezoeken. Vindt u het leuk om mee te gaan en te helpen, dan kunt u dit doorgeven aan de groepsleerkracht of aan juf Esther.