Pietenochtend kleuters

Op woensdag 29 november willen wij graag een pietenochtend voor de kleuters organiseren. Tijdens de pietenochtend doen de kinderen allerlei sinterklaasspelletjes en activiteiten en gaan ze aan het eind van de dag met een pietendiploma naar huis. Voor de organisatie van de ochtend hebben we veel ouders nodig die het leuk vinden om een groepje kinderen of een activiteit te begeleiden. Als u wilt komen helpen, kunt u zich opgeven bij een van de kleuterjuffen.