Rapportgesprekken

In de week van 20 november krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 hun eerste rapport van dit schooljaar. U krijgt vooraf een brief mee waarop u kunt aangeven op welke dag en op welk tijdstip u een 10 minuten gesprek zou willen voeren met de leerkracht van uw kind. Vervolgens krijgen de kinderen donderdag 16 november een brief mee, waarop de definitieve afspraak vermeld staat.