Leerlingenraad

Dit schooljaar zijn we gestart met de invoering van de vreedzame school. Een wezenlijk onderdeel van de vreedzame school is de leerlingenraad. De invulling en werkwijze van deze nieuwe leerlingenraad komt pas in het tweede schooljaar aan bod. Besloten is om dit overgangsjaar geen leerlingenraad te kiezen en volgend schooljaar te starten met de nieuwe opzet van de leerlingenraad.