Staking


Dinsdag 12 december zijn de school en peuterspeelzaal Duo Penotti gesloten.

Alle leerkrachten en pedagogisch medewerkers van Duo Penotti gaan deze dag staken. Wij zijn ons ervan bewust dat wij met deze actie u, als ouder, ook extra belasten, omdat u deze dag de opvang van hun kind(eren) moet regelen. Wij hopen dat u begrip kunt opbrengen voor deze actie, die vooral ook in het belang van uw kind is.

Door deel te nemen aan de landelijke onderwijsstaking willen we aan de minister duidelijk maken dat de sector primair onderwijs aantrekkelijker moet worden om het alsmaar oplopend tekort aan leraren een halt toe te roepen. De nieuwe regering moet extra geld vrijmaken voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs.

De SKVR organiseert op dinsdag 12 december workshops voor kinderen van groep 3 t/m 8 in het centrum van de stad. Er zijn o.a. workshops “stop motion animaties”, “muziek” en “dans”. Hier zijn wel kosten aan verbonden. U vindt hier meer informatie over deze eenmalige opvangvoorziening voor uw kind. U kunt uw kind(eren) zelf aanmelden via de website.