Verlengde Leertijd (VLT)

Wist u al dat naast juf Cynthia en juf Ruth ook Villa Zebra lessen beeldende kunst verzorgt op onze school? Juf Tessa, vakdocent van Villa Zebra, geeft les aan de groepen 2. Haar lessen sluiten aan bij thema’s die in de klas centraal staan en stimuleren de verbeeldingskracht en nieuwsgierigheid van de kinderen. De klas onderzoekt en fantaseert over deze thema’s aan de hand van beeldende kunst en gaat daarna zelf creatief aan de slag.

Bovenstaande foto’s zijn gemaakt tijdens het thema ‘De kledingwinkel’, toen de kinderen patronen hebben ontworpen, gestempeld hebben, geschilderd hebben met wol, een feesthoed hebben gemaakt tijdens carnaval en zelf kleding hebben gemaakt met een vuilniszak en stickers.