Hulpouders voor de sportdagen

Wij zoeken voor de sportdag voor zowel de groepen 5 t/m 8 op vrijdag 20 april als voor de groepen 1 t/m 4 op woensdag 25 april nog begeleiders! Dit betekent voor de bovenbouw het begeleiden van een spel en voor de onderbouw het begeleiden van een klein groepje kinderen. Wilt u ons helpen? Geef u dan op bij juf Eke, meester Bastian of bij de groepsleerkracht van uw kind.
Voor de onderbouw hebben we inmiddels 5 ouders, voor de bovenbouw nog maar 1. Help ons a.u.b.!!!