Oproep nieuwe MR-leden

Aan het eind van dit schooljaar treden twee leden van de oudergeleding af en zij stellen zich niet herkiesbaar. We zijn daarom hard op zoek naar nieuwe kandidaten. Lijkt het je leuk om mee te denken en praten over het reilen en zeilen van de Mr. Van Eijck meld je dan aan bij de directie. Vanzelfsprekend ben je ook van harte welkom om gewoon eens een MR-vergadering bij te wonen!