Koningsdag

Vrijdag 27 april is het koningsdag. In de schoolgids staat deze dag niet apart vermeld als lesvrije dag. In de kalender is wel aangegeven dat de kinderen deze dag vrij zijn. Om alle onduidelijkheid weg te nemen: vrijdag 27 april begint de meivakantie en deze dag zijn alle kinderen al vrij. De meivakantie duurt daarna nog twee weken.